小东博客

6÷2(1+2)究竟等于多少

近日国外社交网站Facebook上有很多人都在热议“6÷2(1+2)=?”这么一个看似很简单、实则说不清的算式,结果究竟是9还是1引起了不小的纷争。台湾媒体苹果动新闻报道称,全球342万网民中有大约192万人回答9,149万人回答1。台湾苹果日报也找来上班族、大中学生分别计算,同样莫衷一是。 其实问题的关键在于2(1+2)这部分隐藏的乘号,于是究竟应该先计算除法还是乘法就有点儿说不清了。台湾专家给出的答案是隐藏的乘法没有高优先级,应该从左到右依次计算,结果就是9,并据此宣称这是一道全球150万人都会算错的算术,我们应该从教学上反思一下了。 内地百度贴吧等网络论坛中掀起了热火朝天的讨论,同样是各执己见、没有定论。有不少坚持实践是检验真理唯一标准原则的同学纷纷拿出了Office Excel、科学计算器等工具,甚至有人自己动手编程检验,结果还是有9有1。你别说人吵架,就连计算器自己都打起来了。 笔者不是数学家,一时间也搞不清结果究竟是多少。也许网友评论得有道理: “它并不算是一个数学题,因为它甚至不能让人们明白它的标准表达式是什么。” “当人们对...

其实有些事跟篮球比赛是一样的

其实,有些事跟篮球比赛是一样的 篮球场上...以大比分完了比赛 而输的队却是很不服 认为各种的不公 可是... 比赛就是这样子 输赢已经明显的摆在这了.. 在找裁判理论,就算裁判吹黑哨了 可是...结局就这样了 没办法... 无力回天 输了, 就应该认输 离开球场 默默的离去 而不应该一直站在场上不下来 呵呵,生活就是如此 有些事情 努力了,奋斗了 结局却不是自己想要的 跟篮球一样,奋斗了比赛不一定赢 哎... 生活中... 有些时候,很明显的输了 那... 就应该认输 不要再做无谓的挣扎了 没有意义 比赛结束了 裁判不会改写比赛的!

无题

惊闻先生陨落,悲痛之切难以言书。回想先生平生,意气风发,霸气外漏。所为皆常人不可为之为,所举皆惊天动地之举。一袭白衣,一杆AK,悠然辗转于穷山恶水之间,以一干散兵游勇力抗贼美特种部队,高科技装备数十年。此将才何等妖孽; 眉如新月,目若朗星,颠簸流离于黄沙广漠,思绪却远飘万里之外,谈笑间,五角大楼轰然冥灭,此谋才何等逆天。 可叹先生之武功谋略天下无双,丰功伟绩震古烁今,终遭天妒,亡于屑小之手。昔闻五角之变,普天同庆,大快人心;今闻先生仙去,世人竟漠然围观。每思至此,不禁涕下。 人类发展数千年,光明与黑暗并行,优劣参杂,善恶共生。故在人类发展之路上,既需创造繁衍,又需剃除糟粕。东方有修罗刑天,西方有上帝左手,此皆传说,不足挂齿。然世人热衷前者,而忘乎后者,沉醉于建设世界,探索自然,却不知诸如霸权强权,贪官污吏,非主流,XX门之流也悄然生根。世人拘于人道小节,恐于背负骂名,无可为天下清垢者,数千年来邪积恶累,世界以病入膏肓。浩然乎先生横空出世,不畏人神共诛,不顾千夫所指,以屠龙秘术,雷霆手段,毁天灭地之威,首担祛邪之重任,扛起人类清道夫的大旗。此等壮举,此等豪情,晚辈自幼...

细数QQ历年Banner

QQ登录图(登录Banner),从2006年推出以来,受到广大QQ用户的喜爱和欢迎。QQ登录图旨在为广大QQ用户提供重大节日和纪念日的提醒,传播中国古老的文化内涵,延伸历史事件的精彩和沉重,宣传健康环保积极向上的生活观点和方式。每逢一些重大节日和纪念日,QQ登录面板上经常会浮现出一张长方形的登录图,图片内容以可爱的QQ企鹅形象为主,结合节日、纪念日的内容、风俗等特 性,设计出不同的风格韵味。 画面简洁而生动,富有创意,与登录面板的其他部分巧妙而完整地融合起来,营造出节日的传统气氛和历史事件的回顾。同时,登录图 与百姓民生关注的时事焦点内容也紧密结合。2008年初那场百年难遇的大雪灾来袭时,QQ登录图及时推出了“众志成城抗雪灾”的图片,影响巨大,大量QQ 用户向我们发来留言,表示牵手的愿望,表达愿意奉献爱心……广大网友的关注和参与产生了巨大的价值和能量。 从1999年的OICQ到现在已经发展到上亿用户的QQ,QQ登录面板的变化不仅记载着小企鹅的成长,更见证了时代的变迁。下面,让我们一起来回顾QQ历年Banner,回味那些曾经让我们感动的瞬间。 2009年: ...